คณะบริหารธุรกิจ   http://hbs.hu.ac.th
 อาคารสงขลา /074-200305
  คณะนิติศาสตร์     http://law.hu.ac.th
 อาคารสงขลา ชั้น 2 /074-200317
  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์     http://liberalart.hu.ac.th
 อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 /074-200364
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     http://tech.hu.ac.th
 อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 /074-200361
  คณะรัฐศาสตร์   http://polsci.hu.ac.th
 อาคารภูเก็ต ชั้น 2 /074-200248
  คณะนิเทศศาสตร์   http://ca.hu.ac.th
 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 /074-200300 ต่อ 208,209
  บัณฑิตวิทยาลัย    http://graduate.hu.ac.th
 อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 2/ 074-200358
  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน   http://dric.hu.ac.th  อาคารภูเก็ต / 074-200300 ต่อ 242

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza 999 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110